Error
  • XML Parsing Error at 1:2164. Error 9: Invalid character

Son?ni kolektorji

Uporabljajo se lahko za ogrevanje sanitarne vode, kot tudi za podporo ogrevanju prostorov.

Ploš?ati
Vakuumski
Ti so na podro?ju uporabe son?ne energije najdlje poznani in so v tem ?asu precej tehnološko napredovali. 

Ploš?ati solarni kolektor je sestavljen iz kovinskega okvirja s hrbtno termoizolacijo, na katero sta položena ploš?ati absorber in šipa, ki ga prekriva. Absorber je obi?ajno izdelan iz bakrene plo?evine, ki je lasersko zavarjena na bakreno cev, v kateri se pretaka prenosni medij.
So zelo primerni, ?e želimo solarno napravo izkoristiti v ?im daljšem ?asovnem obdobju, tudi v ?asu ve?jih temperaturnih razlik. Omogo?ajo dober sprejem energije v ?asu, ko ni direktnega sevanja, poleg tega imajo zelo dober izkoristek tudi pri nizkih temperaturah.Iš?i po strani

Uslužbenci

Direktor: Samuel Gantar
Prokurist: Evgen Gantar
Projektni vodja: Erik Ba?nar
Matic Hvala

Naslov

Ulica:
Gore 5c
Poštna številka:
5280 Idrija
Država:
Slovenija
Id DŠ: SI64312020

Kontakt

mobi: +386 41 832 833
mobi: +386 41 654 564
fax: +386 5 372 29 24
email: gantar.instalacije@siol.net
splet: www.gantar.si